Bedrijfstraining en -begeleiding

 

Run2Day Apeldoorn-Arnhem-Nijmegen biedt, in samenwerking met Running Promotion Gelderland, speciale trajecten aan op het gebied van bedrijfstraining en –begeleiding. Deze trajecten zorgen dat de medewerkers fitter worden, waardoor zij productiever en met meer plezier naar hun werk gaan. Daarnaast wordt de teamsfeer versterkt en vormen de bedrijfstrainingen een zeer aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

Wat is het voordeel voor uw bedrijf?

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat sportende werknemers meer geld opleveren. In 2011 is er door TNO en PwC, in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en het Diabetes Fonds, een onderzoek uitgevoerd met de volgende onderzoeksvraag: Als werknemers worden aangespoord om meer te sporten en bewegen, hoeveel levert dat het Nederlandse bedrijfsleven op?

 

Uit dit onderzoek kwam sterk naar voren dat de BV Nederland maar liefst 380 tot 930 miljoen euro per jaar meer verdient als medewerkers meer sporten en bewegen. Wanneer er de komende jaren juist niet geïnvesteerd wordt in een sportieve werkomgeving, dan zorgt dit voor een flinke kostenpost door extra verzuim en zorgkosten. Dit betekent dat investeren in bewegen op de werkvloer loont!

Voor een optimaal rendement van investeringen in een sportieve werkomgeving is het aan te bevelen om vooral intensieve
vormen van bewegen te stimuleren, zoals hardlopen.

De overheid is de laatste tijd ook sterk bezig met de vitaliteit van werknemers. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf in juli 2011 dan ook het volgende aan: “Gezonde en vitale medewerkers zullen, ook als ze ouder worden, het werk goed aan kunnen en gemotiveerd zijn om te blijven presteren.”

Vijf argumenten om te investeren in gezondheidsbeleid en beweegprogramma’s (volgens het NISB):

 • Duurzame inzetbaarheid – Een beweegprogramma draagt positief bij aan zowel het functioneren van werknemers als aan algemene organisatiedoelen
 • Verlagen ziekteverzuim – Door een beweegprogramma neemt de fitheid van de werknemers toe
 • Verhogen productiviteit – Volgens het NISB levert 1 euro investering in een beweegprogramma tussen de 2 en 6 euro op aan productiviteitsverhoging en besparing op ziektekosten
 • Sociale cohesie – Een betrokken werkomgeving waar de teamsfeer centraal staat zorgt voor een effectiever werkklimaat
 • Aantrekkelijk imago – Een image als een sportief bedrijf zorgt voor een positief beeld van zowel klanten als medewerkers

Het gehele onderzoek van TNO en PwC lezen? Klik hier.

Waarom nu investeren in een sportief bedrijf?

Zoals bekend kampt Nederland met zowel het probleem van de vergrijzing als een krapper wordende arbeidsmarkt. Het belangrijkste streven is dan ook om personeel duurzaam inzetbaar te houden. Dé perfecte oplossing hiervoor is een actief sport- en beweegbeleid.

Maar… Kosten de sportende werknemers niet veel meer wanneer zij thuis zitten met een blessure?

Het antwoord op deze vraag is resoluut ‘nee’. Het blijkt namelijk uit het onderzoek van TNO en PwC, dat het hogere verzuim door sportblessures van medewerkers sterk gecompenseerd wordt, doordat sportende werknemers gemiddeld minder verzuimen dan hun niet sportende collega’s. Daarnaast hebben sportende werknemers een kleinere kans op allerlei chronische ziekten (Haskell et al., 2007).

Wat houdt een beweegtraject in?

 

Wij bieden op maat gemaakte programma’s aan. Zo is het mogelijk om voor een totaalconcept te gaan waarin meerdere facetten verwerkt kunnen worden. Een totaalconcept kan bestaan uit:

 • het bieden van wekelijkse trainingen op locatie;
 • tussendoelen zoals een wedstrijd of lange tocht;
 • einddoelen zoals een wedstrijd of lange tocht;
 • het ter beschikking stellen van eetgelegenheden en slaapplekken naar wens van de klant;
 • het bieden van vervoer naar een tussendoel of einddoel;
 • het bieden van passende trainingskleding;
 • het bieden van passend schoeisel voor hardlopen en wandelen/Nordicwalking;
 • het bieden van Nordicwalking Poles;
 • het bieden van een eigen georganiseerde hardloopwedstrijd op locatie, inclusief geluidstechniek, tijdregistratiesysteem, etc.

Run2Day Arnhem geeft dan ook een persoonlijk advies, zodat het traject geheel aansluit op de wensen en behoeften van zowel het bedrijf als de werknemers.

Daarnaast is het mogelijk om voor een laagdrempelig concept te gaan. Een effectief leefstijlbeleid voor werknemers hoeft namelijk niet duur te zijn. Bij een laagdrempelig concept kan er gedacht worden aan wekelijkse trainingsschema’s voor de werknemers met een einddoel, zoals de Dam tot Damloop. Hier trainen de werknemers dan gezamenlijk naar toe.

Referenties

Enkele bedrijven waar we mee samenwerken zijn:

.   

Meer informatie?

Neem dan contact op met Run2Day Arnhem 026-4436946.