ALGEMENE VOORWAARDEN WEDSTRIJDEN:

De deelnemers verklaren zich door deelname bekend en akkoord met onderstaande voorwaarden.

 • Deelnemen aan een clinic van Run2Day Arnhem en Nijmegen is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van welke schade dan ook door welke oorzaak dan ook.
 • De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen van deelnemers en begeleiders.
 • De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden en de verkeersregels op de openbare weg in acht te nemen.
 • Indien een training door overmacht wordt afgelast, dan vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Ook kan de organisatie niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten.
 • Bij afgelasting wordt in principe extra datum ingepland; de eerstvolgende training vindt plaats volgens de vooraf bepaalde kalender.
 • Bij annuleren door de deelnemer is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk. Het is wel mogelijk om een vervanger(st)er te laten meedoen. Deze vervang(st)er doet mee onder eigen naam maar maakt dan gebruik van het reeds overgemaakte inschrijfgeld.
 • Deelnemers confirmeren zich door inschrijving en deelname met het opnemen van opgegeven gegevens in het bestand van de Organisatie.
 • De organisatie verplicht zich tot de wettelijk regels omtrent bescherming persoonsgegevens. ((Algemene Vordering Gegevensbescherming) AVG)
 • De gegevens worden onder andere gebruikt voor:
  • mailings door Run2Day Apeldoorn, Arnhem of Nijmegen over de deel te nemen clinic
 • Deelnemers hebben bij het ontvangen van de individuele mailings de mogelijkheid zich uit te schrijven.
 • Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van de organisatie zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 • De persoonsgegevens worden vernietigd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn en/of op verzoek
 • De volgende gegevens worden bewaard:

Opgeslagen data binnen inschrijven.nl:

 • Naam
 • Geslacht
 • Woonplaats
 • Land
 • e-mailadres (wordt niet gepubliceerd)
 • ingeschreven afstand clinic

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Event Organisatie.